Rezervace ubytování

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

/

Příběh o Fuschl am See

První písemná zmínka o Fuschl am See se našla ve spise "Notitia Arnonis" a pochází z doby 790 n.l. (záznam v majetkových knihách diecézi Salcburk z dob biskupa Arna). Celá oblast Thalgau-Fuschl am See-Abersee byla od 8. stol. panským majetkem, v tomto případě arcibiskupským vlastnictvím. Obec Fuschl am See neměla dlouho žádné jméno. Teprve ve 12. stol. se hovoří o oblasti „Fuschilsee“. (dokument arcibiskupa Konrada I. z roku 1141, týkající se oblasti jezer tzv. „ad fuschilsee“, která patřila ke klášteru sv. Petra.  

Oblast Fuschl am See      

Oblast u Fuschl am See byla již známá, ale první osadníci přišli do Fuschlu am See až kolem 8 stol. n. l. přes Thalgauegg z bavorského kraje. Pro člověka a dobytek byla dostupnost pitné vody jednou z hlavních podmínek výstavby trvalé osady.  V pozdější době byla síla vodních toků nezbytná pro výstavbu a provoz mlýnů. Okolo roku 1600 existovalo v oblasti cca 35 obydlí, převážně zemědělských usedlostí.  I když postupem času přibylo v oblasti několik řemeslnických obchodů, obec rostla velice pomalu. Pozemky byly z větší části dědickým majetkem a arcibiskup byl pro obyvatele Fuschlu zemským správcem.  V 11. a 12. stol. princové přenechali nebo darovali jednotlivé pozemky, mnohdy ale i celé oblasti, ušlechtilým obyvatelům nebo klášterům.

Hospodářské dějiny

Když se lesním zdrojům a rybolovu nedá velký důraz, pak byla oblast z ekonomického pohledu bez velkého významu. Obyvatelé žili z toho, co zasadili, zklidili a z toho, co sami vyprodukovali. Zejména v desetiletích po roce 1600 se majitelé pozemků a domů díky špatné ekonomické situaci velice rychle měnili a prodej pozemků byl na denním pořádku.  Pouze větší hospodářské usedlosti zůstávaly po delší dobu v rodinném vlastnictví. Až dodnes se vyskytují usedlosti, které jsou přes více jak 200 let rodinným majetkem (např. Zuckerstätter zu Schefbaum nebo Mösenbichler zu Bambichl).

V dřívější době se zde nacházelo mnoho mlýnů. Velkou hospodářskou podporou byly vodou poháněné pily. Později, ve 20. století se zde také nacházela továrna na žiletky, která již ale neexistuje. V současné době má zde své sídlo velká firma, kterou možná znáte - firma Red Bull. Společnost na výrobu energetického nápoje má právě zde své administrativní hlavní sídlo v Rakousku.  

Následující fotogalerii si můžete prohlížet pomocí tlačítek s šipkami (vlevo, vpravo).

Nejenom z ekonomického pohledu je o čem hovořit. V oblasti se nachází celá řada pamětihodností jako je např.  zřícenina Wartenfels z roku 1259, která se rozprostírá na vrcholku v blízkosti hory Schober. Směrem na obec Thalgau najdeme také mlýn Rumingmühle z roku 1872.

Dějiny církve

Oblast Fuschl am See patřila od nepaměti pod správu církve v Thalgau. Obyvatelé Fuschlu am See museli na nedělní mši docházet do vzdáleného Thalgau. Všichni věřící spadali do pastorální péče v Thalgau. Také zesnulí byli pohřbeni na hřbitově v Thalgau.  A tak není divu, že přání vlastního kostela bylo stále hlasitější. Ale chudoba obyvatelstva a odpor farnosti v Thalgau znemožnily výstavbu kostela. V roce 1668 bylo jednomu salcburskému občanovi uděleno povolení vystavět kapličku, která však nesměla mít ani obětní kámen, ani křížové sloupy. Tím tak splnil svůj slib, který dal při občasných poutních výpravách do St. Wolfgangu. Kapličku postavil ale již 3 roky předem (v roce 1665 ještě bez povolení) a tak byl vydán příkaz kapličku opět zbourat.  Na žádost obyvatelstva tomu bylo naštěstí zabráněno. V roce 1669 bylo uděleno povolení pro výstavbu malého oltáře, zasvěceného Sv. Erasmusovi. Výstavba kostela se díky neshodám o místě stavby a minimálním finanční prostředkům zpozdila až do roku 1804.

(Požáry:   6. červen 1870 => do věže kostela uhodil blesk, žádná velká škoda;

               10. červen 1880 => opět blesk, vyhoření kostela-při požáru došlo ke  

                zničení věže, oltářů, soch a střecha hlavní věže se zřítila)

              

Současnost

Dnes žije v obci Fuschl am See cca 1500 obyvatel. Jak je z historie patrné, z malé rybářské a rolnické vesničky se stala turistická obec. Je vidět, že to nebyla žádná negativní proměna, protože přes více jak cca 50 let je zakázána jakákoliv výstavba na březích jezera. Za krásu okolní krajiny je třeba poděkovat nejenom místním zemědělcům, kteří jsou správci zdejší oblasti, ale i zdejšímu obyvatelstvu. Odpadní vody se nevypouští do jezera, ale odvádí se kanály do čističky odpadních vod. Jezero Fuschlsee je jedním z nejčistších a nejprůzračnějších jezer v salcburském kraji a v oblasti Solné komory - na což jsme velice hrdí.